Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rt. 799 Aldus es die tale bleven. — Vb. 66.5 Hiermede geheide Ye-

wyn van Reynout.

854 Hoe soudi proeven nu — 147.11 hoe soude hi mi verop mi // Verradenesse? rader makent

(vgl. vs. 1137).

923 Ontboet Yewe vele houde. — 148.9 sende eenen bode mit

een brief tot Reinout de inhilt seer vriendelic enz.

954 Die sake al uut ende uut — 148.19 dien hij die bootscap geseit. seide.

974 Des suldiu ... // Hierna — 148.29 die scande sal u te gcamen. swair wesen te dragen.

1067 Ende berade hem so we. — 149.17 ende leren hem sul-

eken spul.

1085 Vliet varing van minen — 149.20 vliet wt minen ogen. ogen.

1106 Ende sal hem te scande — 149.32 hi en salt becopen. vergangen.

1137 dat willic nu//Al tehant — 150.11 ic does u lijden metproeven op u. ten swaerde.

1140 „Ongedeelt ware dese — 150.12 vlg. (een corresp. zin camp. ontbreekt).

1180 God verwate di. — 150.30 „dat die scande ge-

schien moet.

1253 Roelant, gine doet nem 151.25 ghi en sult nemmer-

mermeer. In Vrankrike meer weder keren in

wederkere." Vranckrijc.

1414 Metten scarpe van den — 154.8 mit uwen spere.

spere.

1415 Dat hijs niet mochte ver 154.8 dat hi hem niet ont-

sumen, // Hine moeste houden en mocht, hi

enz en moest vallen van

Beiert."

1456 Daer hi jagede met ghe- — 154.19 comen ridende op een nint II Op .i. groet ors. wit ors.

1458 Endehadde... // .1. ever — 154.20 afwijkend: ende vergheporret. volchde een ever seer

strengelic.

1925 Wildi sijn dapper ende — 201.11 wildi wel doen ende snel, // Ende u bedarve trouwelic arbeiden,

doen wel.

1944 Hi drouch sulke steen. — 201.16 ende droech sommige

stenen.

1991 Die piners hadden gro- — 201.23 dit was den arbeytsten toren. luiden verdrietelic.

1997 Die cnapen slougen .i. — 201.25 sloten met malcander raet. eenen raet.

Sluiten