Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Bijzondere datief-functies, die we nog enkele aantreffen: in verbinding met een Yf. en ,,te infinitief", met een Yf. en een adverbium, in een passieven zin, in een verbinding met een onpersoonlijk werkwoord, terwijl tenslotte een ethische datief driemaal en wel uitsluitend in Et. voorkomt.

Rt. 491 u stonde tontfane // Groten lachter. Vb. 62.36 u stonde te lijden swaer verdriet.

Rt. 683 Des balch hem dAvernaes sere, // Lamberte bet na streec; (een corresp. zin ontbreekt in Vb.) — Rt. 828 Dat hem thoeft quarn afgevlogen (zie onder 1°.) verder Rt. 817.

Rt. 387 Ende was hem geseit sekerlike. — Rt. 955 Also alsem was geladen — (in beide gevallen ontbreekt in Vb. een corresp. zin).

Et. 40 Dat seit de bouc, wien soos wondert. — Verder Et. 984; Vb. 61.25 ende dede castelen ende sloten maken daert hem geliefde (Et.: waer hij wilde).

Et. 22 Ende ghef mi den besten Eoelande: 24 Ende ghef mi desen den here Bertrande (in beide gevallen laat Vb. „mi" achterwege). Et. 200 Ic vlo mi liever uter noot (Vb. 59.6 want ic vloge liever wter noot).

Verbindingen van het Vp. met den accusatief.

§ 15. Het aantal verbindingen met een accusatief is in beide teksten groot. In Et. komen 372 gevallen voor, in Vb. 300, waaronder 218 correspondeerende plaatsen. Et. bevat dus 154 accusatiefverbindingen, die in Vb. ontbreken; omgekeerd vinden we in Vb. slechts 82 gevallen. Dit aanmerkelijk grooter aantal in Et. is vooral te danken aan de regelmatige bekorting in het Volksboek, want van de genoemde 154 plaatsen in Et. zijn er 116, die in Vb. niet bewerkt zijn, dus ongeveer drie vierde van deze gevallen. Zoo blijven ter vergelijking over 38 plaatsen, waartoe ook nog enkele (6) behooren, die in Vb. bekort zijn weergegeven, waardoor de accusatief is uitgevallen. Bijv.:

Et. 32 Ic duchte, hi sal se slaen te doot. Vb. 24.4 ick duchte seer voir hem luden: — Et. 213 Maer sine hadden niet van haren scilden, // No van helmen niet geheel // Behouden trechte derden deel. Vb. 59.12 want haer scilden waren al stucken ende haer helmen doerslogeu.

Verder vond ik tweemaal een tweetal gecoördineerde zinnen in Et., dat in Vb. tot één zin bekort is:

Sluiten