Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens vinden we een bewerking zonder genitief-verbinding 1). Éénmaal is alleen de genitief veranderd in den accusatief, terwijl verder de zin nagenoeg ongewijzigd bleef: Rt. 95 Wi biddens u genadelike > Yb. 24.32 dat bidden wi u vriendelic.

In de andere gevallen is de zinsconstructie geheel gewijzigd. Bijv.:

Rt. 130 Des balch die grave Aymijn. Vb. 25.6 Dit belchde hem alte seer, Aymijn, daer hi sat. — Rt. 973 Des suldi, bi onsen here! // Hierna seamen harde sere. Vb. 148.29 die scande sal u te swair wesen te dragen als gi so vorde coemt dat ghi enz.

In een enkel geval laat Vb. alleen den genitief weg en behoudt den zin overigens onveranderd. (Rt. 807 — Yb. 146.28; zie boven).

Yb. bevat 5 zinnen met een genitief-verbinding, die in Rt. ontbreken;2) 3 hiervan zijn toegevoegde verklarende zinnen, waarin de genitief verbonden is met het werkwoord „doen" en tweemaal tevens met de ontkenning:

Vb. 25.32 Ende nu willen si begeren dat ic hem cronen sal, des ic niet doen en wil — 64.6 idem; 25.35 Ende des gelijcs souden si mi mede doen (een adverbiale genitief).

De beide andere voorbeelden zijn pronominale bijzinnen met het pronomen in den genitief en vervangen een zinsdeel van een enkelvoudigen hoofdzin in Rt.; het zijn staaltjes van den onslachtigen taalvorm in Vb.:

Rt. 305 Ende helpen u met onser cracht." > Vb. 61.1 ende helpen u wes wi vermogen." — Rt. 311 Ic wille doen al u gebod.' > Vb. 61.5 wi willen volcomen wes gi ons hiet."

De functies van den genitief.

22. Vrij talrijk, maar uitsluitend in Rt. komt een genitief voor als uitbreiding van de verbinding: sijn + adjectief; 6 maal vinden we een genitief van betrekking, bij de adjectieven:

i) Zoo ook: P. 33 Ghi ebbets lechter ende toren ende scande". > Vb. 36.9 men sal u seggen lachter ende blaemt.

z) Vb. bevat één genitief-verbinding, die correspondeert met een accusatief-verbinding in P. P. 4 Danc hebbe hi, dat hine sloech. Vb. 35.15 „Dat hij den cock sloech, des is hi dancs waerdich.

Sluiten