Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZlNSVEKBINDING DOOK SAMENTREKKING.

Samentrekking van Hoofdzinnen.

§79. Zoowel in Et. als in Yb. komt samentrekking veelvuldig voor. In Et. telde ik 66 samengetrokken zinsverbanden, in Vb. 71. Behalve door de samentrekking zijn deze zinnen bovendien bijna zonder uitzondering ver b on d en do or het vo eg woord „ende". Samengetrokken zinnen, verbonden door het voegwoord „no" vinden we tweemaal in Et.:

131 Daer dorste niemen seggen: „laet!" // No daertoe spreken goet no quaet, (een eorresp. zin ontbreekt in Vb.) 632 Ende hine sal niet met sinen cnapen // Nachts met gemake slapen, // No smorgens met rusten opstaen, // No eten no drinken, sonder waen (Yb. heeft hier een zinsverband met samengetrokken bijzinnen1): 64.20 alsoe dat hi mit vreden niet en soude mogen slapen op sijn bedde noch eten o/ opstaen).

Zonder verbindend voegwoord bevat Et. slechts één samengetrokken zinsverband van twee zinnen; Vb. heeft drie omvangrijke constructies zonder voegwoord, waarvan twee bestaan uit opsommingen van namen (23.31 vlgg. en 61.8 vlgg.):

Rt. 470 So menigen hedene hebsi verslegen, // So menigen.... uten sadele gedregen. (de tweede zin ontbreekt in Vb.).

Vb. 26.3 ic soudese voeden, ophouden ende liefhebben ende doen hem enz. (gedeeltelijk asyndetisch verbonden).

Van de 66 gevallen in Et. zijn er 32 zinnen met subject voorop en 34 met aanloop; in Vb. is het aantal resp. 27 en 44. Vb. heeft dus in verhouding een aanmerkelijk grooter aantal samengetrokken zinnen met aanloop, hetgeen op een sterkere spanning in de samentrekking wijst.

Zinnen met Subject voorop.

§ 80. Bij deze zinnen komt in Et. éénmaal en in Vb. tweemaal een geval voor van onlogische samentrekking. Bovendien bevat Et. twee constructies met afwijking in persoon en getal van het Vf. (157 vlgg., 637 vlgg.).

*) Zie § 82.

Sluiten