Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opinie 16.28 meening. posterne 76.9, achterpoort,

ordinancie 12.7, slagorde. 76.12, 76,17

12.26, (frequent). prelaten 9.2, 9.18 prelaten.

present 75.16, geschenk.

paeus 9.16, 21.3, paus. 141.37

34.31, 39.5 presiosen (dat. kostbaar,

palays, pallays, paleis. sing.) 55,13

pallais, pallaes. priester* 78.29, priester.

(zeer frequent). 81.26, 81.27

palmen 70.12 palmen. prieel 42.19 boomgaard,

papen 14.8 (wereld )geeste- principael 12.25, voornamelijk.

lijken. 134.17

parlement, perle- parlement. prochi *paep 91.13 parochie geeste

ment 107.33, lijke, pastoor

173.14 enz. te punte 50.3 ]

partije 12.37,13.37 partij, aanhang. in goeden puncten Sin orde.

passi 47.22 lijden. 200.30 J

passagen 194.21 toegangswegen. puntelic 28.6, keurig, behoor-

passagy 157.12 toegangswegen. 39.17 lijk.

patriarch* 9.17, patriarch. putoer 137.25 roerdomp. 34.31 enz.

, , , radien 95.11 stralen.

pays (zeer fre- vrede.

regneren 161.19, regeeren.

quent), paeys ^ ë

79.14 .7

pauwelionen 76.2, respijt 167.6, uitstel.

1912 17615

pauwelioen ftent(en). reverencie (fre- eerbied, eerbe-

170.16, paulioe- quent), reve- toon.

nen 172.11 .vrentle 80"4

pelgrim, pelgrym pelgrim. SChelm .P"8'

70.6, 70.9, (fre- . U 11922 wapende?),

quent) rigaerde 175.23 achterhoede.

,„ , , J (= arrière-

pegnmage 19.19, bedevaart. , v

71.29, 156.1 «ard6)„

pellen 37.30 fraai gewaad. r° lnel^ robijnen,

penitencie 92.20 boetedoening, Znt)™ ^ enz. penitenci penitentie.

92.34 sacreeren 38.23 offeren.

perikel 10.21, gevaar. sceerlaken 127.30 scharlaken.

12.34 enz. scoffieren 112.14, verslaan.

periker 183.3 192.3

persecuci doen vervolgen. secours 137.7, hulp.

190.27 145.1, 146.14

poerte, poert, poort. secreet 19.15 geheim.

poort, port secreet 142.12, betrouwbaar,

(zeer frequent). 145.5 discreet,

poertier, portier poortwachter. secretelic 19.14, in het geheim,

(frequent). 19.34, 87.11

Sluiten