Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

signet 202.34, klein zegel. tribulacie 182.19 tegenspoed,

204.7 ellende.

solaes 9.30, 34.25, vreugde. tribuyt 190.16 schatplichtig-

36.14, 168.35 heid-

sommier 54.18, pakpaard. triumphe 9.4, triomf, heerlijk-

54 22 10.4, 10.11, heid.

soudaen 190,33 sultan. 38.11

enz trompetten 12.23, trompetten.

soudenier 79.8, huurling, sol- 38.34

14137 daat. truant, trawant schurk.

soudye 142.1 soldij. 123.26, 133.17,

stacie 39.7 statie. 172.35, 176.21

sub tij1 46.32 fijn, kunstig. tyran 72.33, schurk,

subtijlheit 46.33 fijnheid. 112.26, 134.1,

met subtijlheit met list, sluw- 162.32 84.27, 197.7 heid.

vermaledijt 93.30, vervloekt,

tabbaert, tabbert mantel. 128.32 enz.

88.37, 89.8 victori 156.33 overwinning,

tempteren 89.35 in verzoeking villeyn 48.1 schurk.

brengen. visioen 202.10, visioen.

ternoyen 9.21 tournooien. 202.11

titel 204.8 titel. visiteren 114.15 onderzoeken,

tombe 203.16 graf. vitaelge 179.16, levensmiddelen,

tractaet 16.16, verdrag, over- 180.17, 180.18,

16.34, 183.14, eenkomst. 194.29 185.35

tracteeren 15.17 een overeen- yeesten 9.1 geschied-

komst sluiten. verhalen.

Sluiten