Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De versregels 896 en 897 in „Van Sente Brandane" moeten, ten behoeve van een logisch zinsverband, van plaats verwisseld worden.

895 „Hevet mijn monc yet mesdaen,

896 Dies wiltene wederbringhen,

897 Ic wilne altoes verdinghen."

E. Bonebakker: Van Sente Brandane, Amsterdam, 1894.

VII.

Ten onrechte vermeldt het Middelnederlandsch Woordenboek een uitsluitend overgankelijk gebruik van het werkwoord „ontderven".

VIII.

Franck's etymologisch Woordenboek geeft zich geen rekenschap van de ,,dd" van „sidderen .

IX.

Het is bezwaarlijk een gesproken Algemeen Beschaafd als norm aan te nemen.

X.

Het taal- en stijlonderwijs op de Middelbare school moet een eenheid vormen en berusten op grammaticale basis.

XI.

De wijze, waarop Fruin den invloed der vroedschap te Amsterdam op de keuze van burgemeesteren voorstelt, is onjuist.

R. Fruin: Verspreide Geschriften IV, blz. 311.

XII.

Dr Gorris verwaarloost ten onrechte in zijn artikel over de vermeende vrijmaking der lijfeigenen door den paus om wille van den kruistocht de mogelijkheid van den invloed der „historische Katastrophen-theorie .

Historisch Tijdschrift I, II.

Sluiten