Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET COLLECTIEVE MERK EN DE MERKENBESCHERMING IN NEDERLAND

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. W. VAN DER WOUDE, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE, TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 18 OCTOBER 1934 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

BARTA JOHANNA BELLAAR SPRUYT,

GEBOREN TE HAARLEM

MOORMAN's PERIODIEKE PERS N.V., DEN HAAG 1934

Sluiten