Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamers van de noodzakelijkheid hiervan overtuigd waren. De Regeering wenschte deze echter uit te stellen tot na de Internationale Conferentie der Unie tot Bescherming van den Industrieelen Eigendom, welke in 1925 te 's-Gravenhage plaats zou hebben1), om dan bij de herziening der Merkenwet met het aldaar bepaalde rekening te kunnen houden; maar ook van deze algeheele herziening kwam niets.

Inmiddels is de tekst van het Unieverdrag wederom gewijzigd op de van 1 Mei—2 Juni 1934 te Londen gehouden Internationale Conferentie. Moge dan t.z.t. de behandeling van het ontwerp van wet tot goedkeuring van de wijzigingen, waartoe aldaar besloten is, de directe aanleiding ertoe zijn, dat ook de Merkenwet zelf grondig onder handen wordt genomen.

!) 8 October—6 November 1925. Pr. Ind., Maart 1933, blz. 46. De aldaar overeengekomen wijzigingen zijn i Juni 1928 in werking getreden (wet van 15 Maart 1928, S. 64; K. B. 6 Juni 1928, S. 196).

Sluiten