Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het geheel niet beschermd, omdat controle op het gebruik, die voor de bescherming van collectieve merken onontbeerlijk is, wegens practische bezwaren niet kan plaats hebben.

De nationale keurings- en contrölemerken, die alle in het leven worden geroepen ten behoeve van een speciaal nationaal belang, berusten direct of indirect op een speciale wet, zoodat voor deze collectieve merken een wet, die in het algemeen de rechtspositie der collectieve merken regelt, niet noodzakelijk is.

Deze is echter wel noodig voor de nationale garantiemerken van herkomst, als hierboven genoemd (blz. 44 vlg.), alsmede voor de sub 2, 3, 4 en 5 genoemde groepen.

5

Sluiten