Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De subcommissie belast met een nader onderzoek van de verschillende voorstellen concludeerde daaruit tot opname van een bepaling, zooals deze tenslotte als art. 7bis in het Unieverdrag werd ingelascht (slechts stond oorspronkelijk in de tweede zin in plaats van „pourra être", „sera"; de wijziging geschiedde om duidelijker te doen uitkomen, dat ieder land de inschrijving van een collectief merk weigeren kon zoowel in verband met het karakter of het doel van het merk, als in verband met het karakter van de collectiviteit), luidende:

„Les pays contractante s'engagent k admettre au dépót et k protéger les marqués appartenant a des collectivités dont 1'existence n'est pas contraire k la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise a faire protéger ses marqués." *)

Van het oorspronkelijke voorstel is dus heel weinig overgebleven en het artikel boette voor een groot deel in aan internationale waarde, die het oorspronkelijk zeer zeker bezat2), zulks te meer, omdat de in het eerste lid neergelegde verplichting door de bepaling van het tweede lid sterk wordt verzwakt.

Ontleding Het artikel, dat ook thans nog geldt3) houdt het vol-

7bisart gende in:

1. de contracteerende landen verbinden zich merken, toebehoorende aan collectiviteiten tot het dépot toe te laten en te beschermen; (N.B. „les pays s'engagent a admettre" enz. niet „les marqués sont admises");

2. als voorwaarde mag worden gesteld, dat het bestaan van die collectiviteiten niet in strijd is met de wet van het land van oorsprong;

3. niet mag als voorwaarde worden gesteld, dat de collectiviteit een inrichting van nijverheid of handel bezit;

4. overigens mag elk land elke voorwaarde stellen, die het dienstig oordeelt, om een collectiviteit voor bescherming van haar collectieve merk in aanmerking te laten komen.

!) Vgl. Ladas, t.a.pl., blz. 594.

2) Pr. Ind. 30 Juni 1925, blz. 119; Actes de la Conference de Bruxelles, blz. 289; id. de Washington, blz. 304. N , .

8) Immers de op de Conferentie te Londen in 1934 (vgl. blz. 120) ook in dit artikel aangebrachte wijzigingen zullen vermoedelijk eerst op i Augustus 1938 in werking treden (art. 18 Unieverdrag).

Sluiten