Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

keurings- of contrölemerken 48 vlg.

nationale merken 43 vlg.

qualiteitsmerken 51 vlg.

regionale merken 11, 42, 112, 113

vereenigingsmerken 58

Functies i.m 5» 35 vlg.

eigendomsaanduiding 5, 35

garantiemerken 37

herkomstaanduiding 25, 35

merken voor diensten 17, 39, 89

reclamefunctie 40

warennaam 38

G. Garantiemerken (i.m.) 37

Garantiemerken (c.m.) 41, 43, 44, 48, 51 vlg., 56 vlg.

Gebruik

c.m. — van 2, 59, 106, 125, 127, 130, 133, 134, 135, 136

137. 139. '4°> '44, '45

daadwerkelijk — 3, 72 vlg., 139

eenmalig — 74, 78, 88

eerste — 13, 67, 72, 74, 78, 81, J02, 127

i.m. — van 3, 71 vlg., 88, 89, 127

vermoeden van eerste — . . . «. . . . 65, 68, 73, 81, 89 127

Gebruiksmodellen 17, 31, 34

Germinal An IX, wet van 7, 29

Gildemerken 5» 42

„Gütezeichen" 51

H. Handelsnaam .31, 32, 35, 36, 99

Handelsnaamwet 15, 32

Herkomstmerken 35, 43 vlg., 113

Honingmerkenbesluit 50

Hooger beroep inzake merkenprocedures op request 12, 75

I. Inbreuk op merkrecht 7, 76, 79, 80, 81, 89, 90, 116, 125, 129, 130,

131, 141, 145

„Indanthren"-merk 3^> 4'

Industrieele eigendom, omschrijving 31

internationale bescherming van 8

Bureau voor den Industrieelen Eigendom, zie Bureau

Inrichting van nijverheid of handel (art. 7bis Unieverdrag) 117,118, 119 Inschrijving

c.m 3, 62, 71, 112 vlg., 125, 128, 133, 136, 144

constitutieve stelsel van 8, 10, 62 vlg., 69, 80 vlg., 102, 124,

127. '34

declaratieve stelsel van 10, 62 vlg., 68, 72, 78, 80 vlg., 8g, 90,

102, 108, 127, 129, 135

doorhaling 92, 94

duur van de kracht der 92, 93, 94, 99

i.m. volgens wet 1880 8, 64

i.m. volgens wet 1893 10, 64 vlg., 78

internationale 10, 13, 15

nietigverklaring . . . . . 63, 66, 68, 75, 84, 92, 95, 101, 103

nietigverklaring, speciaal van c.m. . . . 126, 132, 134, 141, 146

rechtsgevolgen 62 vlg., 65, 68, 73, 78, 81 vlg.

vernieuwing 92, 93> 102

Sluiten