Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Nationale keurings- of contrölemerken 44, 48 vlg.

Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst, merken van 50

Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, merk van het Instituut der —, zie Instituut.

Nietigverklaring inschrijving, zie onder Inschrijving.

Non-usus 91» 93» 99 vl8-> I02» I03

Noorwegen, bescherming c.m. in 124

O. Octrooiraad • '4

Octrooi 31» 33 v'S-> 99

Octrooiwet

Omschrijving i.m. Mw. 1893 • • • '7

Onderscheidend vermogen 17» '8 v'8-> 9°, 138

gemis aan 7°» 9®> 97

verlies van 39» 91» 95» 98» I02> I03

Oneerlijke concurrentie (art. 3a8bis Sr.) 24, 30, 31, 40, 85, 104,

109, in, 120

Onrechtmatige daad (art. 1401 B.W.) 29, 85, 109, 111

Ontstaan merkrecht 29, 62 vlg., 78, 81, 89, 127, 129, 134

Oostenrijk, bescherming c.m. in I24

Openbaar Ministerie 7°» '3®' 139» 14 2> M-

Overdracht c.m 3®» I2I> I2®> I29» '31» '34» '41» '45

Overdracht i.m '3> 31» 32> 34> 3°> 4°» ,2"

Overeenstemming geheel of in hoofdzaak . . . 21, 69, 70, 75» 84, i°4 Overheidscontróle, zie Inschrijving c.m.

P. „Produce of England and Wales" 43» 45

Publiekrechtelijke lichamen als rechthebbenden op c.m. 43, 114,

120, 122, 125, 130, 133, 135, 144

Q. Qualiteitsaanduidingen • '9

Qualiteitsmerken 42> 51 V^S-» '3°

R. Rechthebbenden

op het i.m 74» 78, 89

op het c.m 2, 125, 128, 13°» x33> *35

Rechtspositie .

i.m "2 VJ8'

c.m 4» io5 vlg-

Regionale merken "» 42» II2» "3

Requestprocedure lI» '9» 75

„Roode Kruis" 92» 94

Rijksbotercontrólestations 48» 5°» 55

Rijksbotermerk 44» 48» 51» IC)8» 13 7

Rijkscontr ölemerken "» 48» 51» '37

Rijkshoningmerk • • 5°

Rijkskaasmerk 43» 48» 49» 51

Rijksmerk (Duitsche) 43» 44

S. Schade-actie (c.m.) I25> ,28» '31» '33» '39

Schikking van Madrid ^ • . 1 °» 15« 113

„Service-marks" (merken voor diensten), zie onder Functies ï. m.

Slagzinnen („slogans") als merk 25

Slotprotocol Conferentie Washington 2 7

Soort van waren 31» 34» ®9» 75» 84, 100, 104, 107

Soortnaam 95 vlg.

Sluiten