Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE STAATSRECHTELIJKE INDEELING DER BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH-INDIË

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS DR. TH. J. STOMPS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT, OP DINSDAG 27 NOVEMBER 1934 DES NAMIDDAGS 4 UUR

DOOR

WILLIAM EDWARD VAN MASTENBROEK

GEBOREN TE ROTTERDAM

H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN — 1934

Sluiten