Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

les... schijnt niet aan Inlandsche Christenen gedacht te hebben, o£ den bestaanden toestand te hebben willen bestendigen" x). Zij zullen wel tot de „Natives'' zijn gerekend, daar de getallen van de „Europeans te klein zijn om de Christen-Inlanders mede te omvatten. Dit negeeren van de Christenen onder de Inlanders ligt m.i. echter geheel in de lijn der Engelsche koloniale politiek, waar wij reeds in Hoofdstuk I op wezen. , ,

Over het algemeen bracht deze periode in dit onderwerp geen verandering.

x) Mr. F. C. Hekmeijer, pag. 17.

Sluiten