Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN

ALGEMEENE BEPALINGEN VAN WETGEVING VOOR NEDERLANDSCH-INDIE (S. 1847: 23)

Artikel 6

De ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn onderscheiden in Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen, en Inlanders en met deze gelijkgestelde personen.

Artikel 7 Met Europeanen worden gelijkgesteld:

le alle Christenen, daaronder begrepen die welke tot de ïnlandsche

bevolkingen behooren; _ . .

2e alle andere personen van waar ook afkomstig, die met in de omschrijving vallen van het volgende artikel.

Artikel 8

Met Inlanders worden gelijkgesteld de Arabieren, Mooren, Chinezen, en alle anderen, die Mahomedanen of Heidenen zijn.

Artikel 9

Het burgerlijk en het handelsregt, in Nederlandsch-Indië ingevoerd of in te voeren, is toepasselijk op alle europesche en daarmede gelijkgestelde ingezetenen van Nederlandsch-Indië.

Artikel 10

De Gouverneur-generaal is bevoegd om, ten aanzien van de ïnlandsche Christenen in het algemeen, of van enkele hunner gemeenten, tijdelijk zoodanige uitzonderingen op de bepaling van het voorgaande artikel te maken, als hij noodzakelijk zal oordeelen.

BEPALINGEN OMTRENT DE INVOERING VAN- EN DEN OVERGANG TOT DE NIEUWE WETGEVING

(S.1848: 10)

Artikel 3

Naar aanleiding van artikel 10 der algemeene bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch-Indië, wordt bij dezen vastgesteld dat,

106

Sluiten