Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stibbe, Prof. D. G., Grondslagen der voorstellen van de Indische Staatkundige Herzieningscommissie, lezing, Moederland en Koloniën 12 Jan. 1921. I.

Verslag van de Commissie tot herziening van de staatsinrichting van Ned.-Indië, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van den 17en December 1918 no 1, Weltevreden 1920.

Vierentwintig ontwerpen over Indisch Recht door J. H. Carpentier Alting, Ph. Kleintjes, C. van Vollenhoven en W. A. P. F. L. Winckel, Leiden 1909.

Volkstellinguitkomsten (Definitieve) 1930. (Ned.-Indië).

Vollenhoven, Mr. C. van, Het Adatrecht van Ned.-Indië, Leiden 1918-31.

— > Juridisch Confectiewerk (eenheidsprivaatrecht voor In-

dië) in Koloniale Studiën, Juni 1925.

— — —', Staatsrecht Overzee, Leiden 1934.

Waal, E. de, Onze Indische Financiën, 's-Gravenhage, 1876.

Wilken, Dr. G. A., Opstellen over Adatrecht, bezorgd door Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, Semarang enz. 1926.

Zorab, E., De publiekrechtelijke toestand der Vreemde Oosterlingen in Ned.-Indië, Acad. Proefschrift, Leiden 1890.

Sluiten