Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

I

De contracten, volgens de door de Arbeidsinspectie in Nederlandsch-Indië verbeterde en gewijzigde modellenHoetink, zijn evenzeer onwettig als de contracten volgens model-Hoetink (Zie Arbeidsinspectie, le verslag, pag. 41 en S. 1910: 196.).

II

De regeling van de vrijwillige onderwerping aan het Europeesch privaatrecht (S. 1917: 12 jo. 528) is ook van toepassing op die Inlanders in rechtstreeks bestuurd gebied, die in het genot gelaten zijn van hun eigen rechtspleging.

III

Het feit, dat iemand nog nooit met den strafrechter in aanraking is geweest, mag niet als „verzachtende omstandigheid" worden aangenomen.

IV

Ten onrechte wordt door art. 367 Ind. S.W.B. geen strafvervolging toegelaten tegen den echtgenoot, als dader van een der in art. 365 Ind. S.W.B. genoemde misdrijven (diefstal met geweldpleging).

V

Het koopen van zaaipadi is een daad van koophandel.

Sluiten