Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T BOUCK VA WONDRE

1513

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE WIS- EN NATUURKUNDE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Mr. D. VAN BLOM, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, VOOR DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 10 JULI 1934, DES NAMIDDAGS TE 2 UUR

DOOR

HERMAN GERARD THEODOOR FRENCKEN

GEBOREN TE MAASNIEL (L.)

MCMXXXIV

DRUKKERIJ H. TIMMERMANS, ROERMOND.

Sluiten