Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T Bouck va Wondre Antwerp 1544.

T Bouck va Wondre.

Int welcke men vindë ende leerë sal veel schoone constë die seer profitelyc zyn. En daer op gheordineert een Tafele of register om lichtelyc te vindë dat men hebbë wilt.

Die tafel van desen boecke Om looghe te maken als men blaeu verwen wilt dat tweede capittel

Om wollen garen oft laken te verwen - dat III capit Om wollen garen te verwen dat groen is - dat IV capit. Om root wollen te verwen - dat V capittel Om swerte verwen te maken - dat VI capittel Om groen te verwen - dat VII capittel Om peersch te verwen - dat VIII capittel Om root peersch te verwen - dat IX capittel Om laken te verwen - dat X capittel Om laken met facethout te verwen - dat XI capittel Om gheel met wouwen te verwen - dat XII capittel Om noch gheel met wouwë te verwen - dat XIII capittel Om schoon wollen laken te verwen - dat XIV capittel Om root van bresilien te verwen - dat XV capittel Om root linen doec / oft groen te verwen - dat XVI capittel Om schoö linen doec te verwë als roosen dat XVII capittel Om root laken op water te wercken - dat XVIII capittel Om groen water te maken - dat XIX capittel Om te verwen schoon linen doeck met bresilien - dat XX capittel

Om schoon ghelu te maken - dat XXI capittel

Om linen doec schoon blaeu te verwen - dat XXII capittel

Sluiten