Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of so langhe tot dat u bruyn ghenoech is. Als ghy dan gheverwet hebt tghene dat ghi wilt / so sult ghi die cuype laten rusten tot des andere daechs. Wildy da noch meer garens of wollen verwen / so suldy weder dye verwe uiter tonnen in uwen ketel werpen / en doet daertoe vier quaerten looghen voorseyt / dat dect wel ende latet staen een ure. Dan worpt daer in een half pont bloemen voorseyt haget alsoe over dat vier ende latet wel wermen sonder sieden. Dan worpet weder in u tonne een pinte zeems daer mede / en decket wel / also suldyt laten staen rusten een vierendeel van eender uren. Dan steket daer weder in het ghene dat u belieft / en verwet alsoe voorseyt is.

Item als ghy ten cuype sette wilt / soe suldy altyt neme tot elcke once bloemen een quarte looghen.

(Om wollen garen of laken te verwen. Dat III cap.).

Item tot vier pont wollê garens of lakens suldy nemen twee pont wouwen. Deze wouwe doet in eenen ketel en worpt daarin schoon water. Daer worpt noch op een half tinnen scotel asschen uiten viere. En dan altosaen alst siedt so neemt u wollen garen en steect dat daer in en latet also sieden acht oft negen pater nosters lanc. Dan doet u garen uite en doet eê luttel asschen uiten heerde / dan steect u wollen garen daer weder in / ende latet also sieden een goede wyle. Ist bruyn blaeu so salt bruyn groen zyn / en ist licht blaeu so salt licht groen zyn. En yst u wollê garen so salt gelu zyn.

(Om wollê garen te verwen dat groen is - Dat IV cap.)

Als ghy wilt verwen wollen garen dat groen is soe suldy u garen eerst sieden in semel water te weten tot vier pont garens thië oneen alluyns / en latet siedë twee uren / dan wringhet dat uit en steket in die verwe aldus ghemaect. Tot vier pont wollen garens soe neemt twee pont wouwen / en doet de wouwe wel sieden met looghe van den heert asschen die ghemaect is eenen dach te voren / laet dat sieden een vierendeel van eender uren dan, doet dat claer in een ander schoon vat / dan neemt een vierendeel van eë once spaens groë / poedert dit wel en worpet so daerin en roeret met eenen stocke. Nu suldier u garen in steken / en keerët en wendent een vierendeel van eender uren dan latet drooghen.

Sluiten