Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ist u niet schoon ghenoech soe versteket.

Alsmen blaeu wollen garë verwet / so steectment eerst in werm simpel water en wringet uit / verwet blaeu alsoot voors is.

(Om root wollen te verwen. Capit. V).

Ghi sult doen tot vier pont wollen garen thien oneen alluyns en siedêt daer in met semel water nae dat u goet dunct dan doet u garen uit / dat water suldy dan doen uiten ketel en doeter wed' versch water in drie deelen ent vierendeel versch schoon claer water. Alst dan luttel werm is so doet daertoe twee pont een half crappe van meede in: da Iaat dat so / tot dat wat werm is. Dan steect u wollê daer in en keertse met eenen stoc drie uren / maer wacht immer wel dat niet en siede. Da neemt u wollen weder uit / en werpt in uwë ketel een half glas calcx en een glas vol heert asschen: dan steect weder u wolle daerin / en keertse wel met eenen stock ses of seven pater noster: dan doet se uite / wat ghy sult schoon wollen hebbe.

En widyt meer sanguyn hebbë / so doet in den ketel een half glas vol levende calcx / en een glas volasschë: dan steect u wollen weder daer in / en keertse wel drie of vyf pater noster: dan doet se uit en waschtse / so hebdy schoon wollen.

(Als ghi wollen schoon maken wilt op een ander maniere. Als u wolle root ghemaect is gelyc se eerst was / soe suldy wech werpen dat in den ketel is / ende doet daer schoon watere in: daertoe suldy noch doen drye waelpot schoon looghe / van heert asschen ghemaect. Dan doet daer noch toe een once alluyns / en so gheringhe alst siedet so suldy u wolle daer in doen vier of vyf pater noster lanc. Dan trectse uit / en waschtse / so suldy schoon wolle maken. Ende dese conste heet doornicsche verwe.

Om swerte verwe te maken - capit. VI.

Neemt een pont gallen / ende een vierendeel coperroot dit siedt te samen. Dat doet u lakë daer in en roeret wel om dan hanget te droogen / ende bereyt u verwe aldus. Neemt een groot vat / daer doet in een half vierendeel roggen meel / een half vierendeel slyps / een half vierendeel elssenscorssen / een half vierendeel oudt yser ende hamerslach va yser. Dit

Sluiten