Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeken V pont weeasschen van den besten XVI ghelten waters / dit siedt te gader een ure lanc / dan latet staen claren eenen nacht: dan giet dat claerste subtilyc boven af / dan siedt u vloeken een ure lanc in die looghe / en proeft u vloeken oft si ghenoech zyn. Neemt een luttel vloeken in u hat / douwet die al herdt ende vast tot eenen ronde cloote / en steect se in uwen mont / gaen si da terstont ontwee ghelyc eenë morwen appel / so zynse ghenoech. Dan suldy se afdoen en spoelë in veel schoon waters. Daerna neët water ghemaect op semelen / en doet daer in na de quantiteyt vaden wollë laken en siedt u vlockë daerin. Da doetse weder uit / en neemt den bresilie / en doet die in simpel water / na die quantiteyt va den laken / dat is te weten op elc elle lakens / vier oncë bresilien. En als dye bresilie een wile ghesodë heeft / dan doet die bresilie door een cleet / en doetse weder in uwen ketele. Ooc doet u vloeken daer in: en laetse wel sieden. Da suldy nemen een lepel vol looghen en doense daer in: aldus suldyse so hooghe makê als ghi selve wilt / want wildyse noch hoogher hebbë / so doet daer meer looghen in.

(Item op drie pont vlockë vier oneens alluyns / en latet daermede sieden.

Item alsmë sieden wil vloeken die gheverwet zyn / so salmë nemen looghe va weeasschë / gelyc hier voerscreve staet / daer salmense in siede / en wasschen se dan schoone / soe salmense dan laten drooghen.

(Om laken met facet hout te verwen - capit. XI.

Als ghi lakë verwen wilt met facet hout / so maect loghe va weeassche met regëwater / dat laet staê claren twee oft drie uren lanc / da salment siedë / maer dat hout moet bedect zyn van der loogen. En als si bi na versoden is / so sal ment v coelen met ander goede coude scherpe looghe: metterlester looge salmë op een pont garens een erwete groot alluyns daer in doë. Dan salmë die verwe af gietë in eenë schonë ketel / oft in een vat / da sal men nemë twee once spaensgroë / dat salmë weyeken twee of drie uren lanc. Dan salmët ontwee wriven met coude looghen / dan gietet daerin / ende wrivet metter schotelen.

(Noch een and' maniere. Neët een scotel vol levëde calc en bluscht dé calc met water / dan neemt twee scotelen vol

2

Sluiten