Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoöder gallen wel ghestooten / en doetse in schoon water / en laetse siedë omtrent twee urë / en die galnoten sullë geheel zyn. Alst gesodë ist / doeget vaden vier / en doeget suverlyc in een ander ketel of vat / en steect u laken daerin also heet als ghyt handelen moecht / en latet daerin vier uren lanc. Dit gedaê zynde / wringet da wel uit / en hanghet te drooghen. Dan neët vier oncë alluyns en siedtse met water / en als de alluyn gesmoltë is / soe doetet va den viere / en steect u gegallet lakë daer in also heet / en handelet wel een vierëdeel va een ure. Dan neemt semelwater / dat doet in eenen ketel / en als dat werm is / so doet daer twee pont creppë in / die eerstwerf wel geweyct zyn int water / en laet dat wel heet worden / mer niet sieden. En doet dan u laken daer in / en handelet wel metten eersten mettë handë / dan daer na een half ure met eenë stoc wel ö ghehandelt / en gheverwet. Dan suldy u lakë schoon spoelen en wasschë / dan neët een luttel alluyns / dië siedt met water / en steect u lakë daer in vyf pater noster lanc. / Da suldy hebbë twee oncë bresilie met slecht water gesoden / en steket u lakë daer in / en handelet wel / rueret en keret recht wel een vierendeel va een ure / en wringhet dan niet seerë. Alst dan drooge is / yst u niet schoö ghenoech so versteket.

Om linen doeck root of oft groen te verwen. Capit. XVI.

Als ghi wilt hebbë root linë doec / oft garë va samfloer / ghi sult weyckë eë pont samfloer in watere also werm alst water indë somer is / eenë halvendach / en eenen nacht / da steket in eenë stereken sac / dan suldyt wasschen op een riviere / also lange tot dat dë sack wel root si / da wringet dat water wel uit / en neemt u samfloer en teeset mettë vingere op een scoö tafel / en maect een beddeke va samfloer / en stroyt daer asschë op die wit zyn, Daer op legt weder samfloer / en stroyt daer da weder asschë op tot dattet ghenoech si. En tot een pont samfloer doet een vierendeel asschen gebrant wit van wynheffen / daerna wrivet wel tusschë u handë deen metten anderë / daerna maket over een hoopken / en latet also staen vyf uren.

Dan suldyt weder wel wrive so dets verwerme / en doeget da in een schoon beckë / set dat daer ond' dattet daer in loepe / en wringet daerin uite / daer na worpt daer in eë

Sluiten