Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pinte wyn edicx die goet si / en steect daer in een pont garens.

(Wildy linen doec verwë / so neêt een pont lijnwaets en steect daer voer twijn oft fusteyn / dat laet daer inne eenê dach en nacht / en dan doet dat garen oft die doecken uite / da doet daer in een half ghelte asschë eysiche: da steect det garë oft doec oft fusteyn daer in / en latet eë half ure daer in blivë / dan wringet also wel uite als ghi moecht / hagët terstont in die sonne. Dan neët dat ander water / daer dat selve samfloer in te weycke ghelegen heeft ,/ en ghietet da door eenë sack / also voors. is int selve becke met ader verwen / en dan doet daer in een glas edicx / da doet daer weder een pont garens oft fusteyn doec in / dan doet alsoot soorseyt is.

Dat XVII capittel.

Om schoon root linen doeck te verwë gelyc roosen.

Ghi sult nemen voer ses ellen linen doecx / een half pont schoö galnoten / en schoon water / dat laet wel sieden omtrent twee uren lanc al geheel. Daerna doeget vandë viere / en ghiet dat water in een ander vat / daer steect van uwen doec in / en latet daer in liggen vier uren. Da wringhet dat water uite / te wetë uiten doeck / da neemt schoö water in uwë ketel / en doet daer dan in een vierëdeel va een pont alluyns / en alst siedet so doeghet af vaden viere en doet uwen doeck daer in / so gheringe als ghi hem vaden galnotë uit gewrongen hebt / maer laet hë droogen eenen nacht / en keert hë wel doerin een vierendeel van eender uren: dan trecket uite en wringhet wel. Dan doet sieden twee oneen bresilienhout in schoö watere / en laet dat siedë twee urë lanc. Dan doet dat bresilienhout af vaden viere / en hanget eenë anderë ketel over det vier / en doet daer in gruys water. Als da een luttel werm is / so werpt daer in twee pöt crap va meede / dan steect uwë linen doec daer in / dye in dat galwater en alluyn geweest heeft / en latet daer in eë halve ure / en roeret wel met een stock / dan doet u linen doec uit. Dan worpt men dieselve verwe wech / en spoelt dë ketel schoone / en doet daer inne dat claere vander bresilië / en latet wel verwen. Dan suldy uwen doeck nemë / en sult dien

Sluiten