Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel wasschê in schoö water. Dan neemt schoö water in eë panne / en doet daer in een luttel alluyns / en latet siedë / daer inne laat ooc sieden uwen doec vyf oft ses pater noster lanc: dan suldy uwen doec wel uitwringhen / daerna suldy den doeck stekë in den ketel metten bresiliewater / en sullet keeren en weynden daer in / een vierendeel van eender uren lanc / da doet den doeck uit en wringhet hë een luttelkë. (Also suldy ooc fusteyn verwë / maer op fusteyn moetë die twee deelen meer spaës groen en alluyns zyn. En de fusteyn moet daer in liggë eenen halvë dach en eenen nacht. Wringet dan uite en latet drooghen / daer na maect hem zyn hayr met eender kaerden. En wilt ghi den doeck noch schoonder hebben / so werpt in den ketel metter bresilien calc looghe / dan doet den doec daer in / en keert en weynt hë daer in vier pater noster lanc / da trect hë wed' uit / en dan wringhet / en hanghet hem te drooghen.

(Om root water op laken te verwen - Dat XVIII capit.).

Om root water op laken te verwen met eë pinceel. Neemt een luttel van den claren vader voerscreven verwen / alsmense vaden viere doet / in een scotele / oft elders in / en werct daermede metten pinceele opt wit.

Om groen water te maken - capt. XIX.

Neemt ander half once spaës groen / en wrivet wel in een houtë schotele / en dan doet daer toe dë doder va eë eye / en voer twee duiten soffraës. Da neemt die bladerë va cathapucië anderhalf hantvol / en stoot die in een mortier / en doet indë mortier een glas wijnedic / dit suldi door eenë doec doen. Dan neemt va desen sape / en ghiet daer af in die schotele mettë spaens groene / en wryft dz wel te gader / en maket dunne dat goet si mede te verwë / da suldyt werckë met een pinceel daer ghi wilt.

(Om te verwen schoon linen doeck met bresilien. Dat XX capit.

Ghi sult nemen schoö water / en doen dat over tvier en latet heet werdë. Dan suldy hebbë poeder van galnoten gestootë / en dat suldy in eenen ketel doen over tvier / en latent siedë een vierendeel va een ure / dan suldyt vaden

Sluiten