Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da gaet daer wed'toe en steect u and' laken daer in. Da doet wed' so voors. is / dan suldyt wed' wel toe stoppê. Also latet dan ooc rusten twee oft drie urë lanc tot dat ghi siet datte verwe begint te comen / en die bloemen gaen liggen boven / en telckë gange dz ghi daer toe gaet / so suldy besië of dat sop wel groen is oft groë wort. Als ghi dat siet / so suldy die bloemë som af sceppë met een scotel / dz daer boven vloeyt / en doent daer wed'in als ghi dz lakë uit wringt / en stoppet wel toe. Aldus moechdi dry oft vier verwen des daechs verwen. Dan suldy nemë die verwen uiter cuypen / en hanghen die wed'over dat vier en latent dan wel heet wordë / en doen daer in twee / en eë half pont pot asschen. Dan salment wed' in dat vat doen en latent also staë / maer stoppet wel toe met allë vaste. Also latet dan staë rusten eenë nacht / mer ghi sullet eens roeren met eenen stoc daer in tusschë. En 'smorgens so gaet daer toe / en besiet of die verwe gecomë is / alsoot voorseyt is. So steect daer wed' u laken in / maer en verlaetse nyet te seere van laken / so dat die verwe ni cout en worde./

Als ghi aldus geverwet hebt drie oft vier werven / so suldyse wed' heet maken over tvier / en doen da daer in twee pöt potasschê / en latent also staen eenë nacht / mer roeret daer en tusschë eens met eenë stoc / en decket dan vast toe / en besiet als ghi daer toe gaet / of die verwe comë is. Is de verwe comë / so verwet dat ghi wilt. En alst sop schoö groen wert / is die verwë ripe / en de bloemë bovë schoon liggë. Maer als si begint ghelu te wordë / so is si te seer ripe / dan suldy daer meer lakens in steken.

(Om te verwen schoon linen laken met bresilien. Dat XXIII capit.

Om linen doec te verwen met bresilien. Ghi sult nemë also veel linen lakens als ghi wilt: want tegen elcke elle lakens suldi nemë twee oncë galnoten / of XII noten.

Dieselve noten suldy al ontwee breken / en gebroke zyde suldise in eenë ketel doen / en latent metten galnoten te gad' sieden. Alst aldus ghesodë heeft omtrent een vierendeel van eend'uren oft wat min / soe suldyt afdoen van den viere / en doen dat laken uiten ketele. Dan latet eë luttel v'sipen /

Sluiten