Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halven stoop waters / en een once slyps / en veel vilinge va yser / Dit laet sieden / en doet daer in eë vierëdeel pöts coperroots. Dit suldy latê siedë totter helft / en doet daer in een pont güme va arabien / en latet da siedë tot dat alle die güme versmoltë is / da doeget va dë viere. Hoe dit ouder is / hoet beter is.

Om wit water te maken / om op gheluwe side te wercken. Dat XXXII capit.

Neemt een stoop veriuys van den besten / daerin suldy doë een once solfers gepulveriseert / en een half once canfer.

Daermede latet eë wile siedë / dan latet coelë. Da doeghet door eenë doec / en da moet gesodë syn met eë vierëdeel gummen van arabien. Also suldyt orbooren.

Om op gheluwe side te wercken / oft wit / oft groen / oft azureyt. Dat XXXIII capit.

Ghi sult neme eenen stoop soet water / en eë vierendeel arsenicum gepulveriseert / en twee scalen wouwë. Snyt die ontwee in cleyn stucxkens / en doeghet sieden als harinc. Dan doeghet vaden viere / en doet daer in also veel greyns als men in pottagie doet. Hier suldy ook gumme in doen / daer nae dat ghyt hebben wilt.

(Om root water te maken. Capit. XXXIV.

Neemt eenen stoop waters / en een vierendeel gummê / een half pont fiset hout / ende siedet te gader op drie pinten na in / en dan doeghet van den viere / Hier suldy in doë een half once spaens groen / dan doet daer ooc greyn in alsoe vele als ghi in pottagie doet.

(Om root van bresilie te maken. Capit. XXXV.

Neemt laken op een pont / een vierëdeel alluyns / mer siedet den alluyn / en legget u laken daer inne twee urë lanc. Dan neemt gallë ghestooten / en doet daer water op / da legget u laken in een vierëdeel ponts bresilien en eë once gummen van arabien. Laet dat sieden deen vierendeel in / en dan steect u laken daer in. Wildyt root hebben / soe en doet daer gheen galle in.

Sluiten