Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Om root water te maké op witte side / op lywaet groë ghelu / violette / oft azureyt. Capit. XXXVI.

Neemt eenë stoop waters / en een once bresilien. Dit suldy sieden of deen helf / dan doeghet van den viere en doet daer also veel greyns in / als in pottagie behoort en een vierendeel ponts gummen. Maer wildyt wercken licht root / so ghiet dat in een and'vat / daer in is een vierendeel ponts alluyn gepulverizeert / en latet so staë eenë nacht.

(Om blaeu te maken capit XXXVII.

Neemt drie deel wee asschen / en een deel ongelesten calc. Maect daer looghe af en laet die staen claren / dan doetse door eenen dicken doecken. Deze voorseyde looghe sal men nemen vyfthien quaerten / en ghietense op een pont bloemen / en roeren det seer wel in met eenen stocke al te samê / dan latet werme wordë op dat vier / also werme so det ghi daer nauwelyc u hat in gedoogen moecht. Eerst so moet ghi uwë doec gesodë hebben in alluyn / en ooc gedroocht. Dan steket in die werme verwe twee oft driewerf / daer na dat ghyt swaer of licht hebben wilt. Maer voor alle dinc / so moet u verwe werme syn / eer ghi verwë moecht.

(Om swert te verwen - Dat XXXVIII.

Neemt een vet galwater cout / en handelt det fusteyn wel daerin. Da steket in die swerte verwe / en hadelet ooc wel daer in / en dan wed'in galwater / en ooc vand' verwë. Da doeghet also die in die swerte verwe / tot det genoech is.

(Hoemê verwë sal schoö gelu als gout. Capit. XXXIX.

Legget u laken in alluyn water vier uren lac. Da neemt eë deel calcx / en twee deel houtasschë / en leket een looge daer af / en daer mede siet die verwë. (Itë die beste looge ö te verwë. Neemt twee deel houtasschen en een deel calcx / leect den calck soe ghi dat wel weet.

(Om graeu fasteyn te maken. Dat XL cap.

Neemt dat fasteyn en legget in schoö water te weyc dri uren lanc. Da neët tot acht ellen II oncë gallë ghebrokë / en doet die in werm water / dan ghiet det water metter gallë in een and'vat / daer acht quaertë waters in zy. Da steect u fasteyn daer in / ghi sullet daer wel keerë / en

Sluiten