Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wende / en wringet ooc wel / latet daer in liggë een ure / da wringet wel uite / en steket in swerte verwe / en latet daer in liggë een ure. Dan wringet en spoelet in schoon water in de riviere / also hanget te droogen. En ist dan grau genoech so steket in schoö water / daer na in galwater / dan in swerte verwe / Dan drooget en doetet scheren en colendieren.

(Om groen fasteyn te maken - Dat XLI capit.

Neemt asschen van heye / oft va hoy / en wynasscë / en maect daer eë looge af / da steect u fasteyn daer in en daer nae in die ander looghe. Dit doet so langhe tot dat al ghenoech si. In deser ghelycken sal men oock verwen graeu linen laken / mer daer moet luttel gallen in zyn.

(Om swert siden laken oft fluweel te verwen. Capit XLII.

Men sal voortaen het siden laken netten in galle water / en latent daerin ligghen een ure lanck / dan latet drooghen. Dan suldyt legghë in looghe va saechmeel ende van wijngaert rancken / en latent daer weder in liggen. XII uren lanc oft meer / ende latent dan wel droogen. Dan suldyt sieden metter swerter verwen twee oft drie werven / tot dattet u schoone ghenoech dunct te zyn.

(Om siden laken te verwen / dat zyn verwe verlorë heeft. Dat XLIII capit.

Neemt u siden laken oft damast / dat moet alderswerste worden / en siedet eerst een ure lanck / in dye verwe van eycken schorssen / en latense dan wint drooghe worden. Dan suldyt twee reysen sieden met swerter verwen / maer latet alle reyse drooghe werden.

En yst dan niet swert ghenoech / so siedet in galwater ende in swerte verwe / tot dattet schoon ghenoech si. Dan latent drooghen / en bestriket dan met boter en met ander smout en wringhet dan wel uit met uwe handen / en bestriket meteen schoon.

(Om roode side te verwen /oft roode huyven. Dat XLIV capittel.

Men sal dye side legghen in alluyn water / en latense daer in sieden. Dat van semel water is / dat laet te gader sieden

Sluiten