Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Om te maken geroffleyt -Capit. LXXV.

Soe neemt een pont gariofel naghelen / larie peper een once / greyn twee oneen / en maect daer af eë pulvere. Dit doet in eë sacxken / en hanghet int vat / en stoppët wel vast toe / en hi sal alsoe goet worden.

(Om wijn sagitta te maken - Capit. LXXVI.

Ghi sult opt Sint Jan baptistê avöt / nemë drie cruys wortelë / die droocht in de sonne / da houtse tot dat die nieuwe wyn coët. Dan neêt om eë ame wyns te makë III pöt salien / wel ghepulverizeert / die doet int vat mettë wyn / en latet so liggë tot sinte Martens avont toe / so hebdy goeden sagitta.

(Om te maken goeden wyn garnaet - Capit. LXXVII.

Ghi sult nemë serpentijn cruyt drie pont / tot eë vat fraschen wijn va ses ame: wit suyeker vier pöt / een once soffraes / een once greyns. Mer dit voors. cruyt moet më stampen / en die soffraë en doet wat harst daer in. Dan doet daer in van den voors. franschen wyn die twee deelen / en het derdendeel wijn va grieckê.

(Om claereyt te makë gelycmë te Romen maect / schoö gheverwet. - Capit. LXXVIII.

Neemt wat lignum aloes / en laet dat lekë door wat sofferaes in dien wyn / daer af sal den wyn claer ende goet worden.

(Om van bier azijn te maken. Capit. LXXI/.

Bierazyn die sterc is maectmë aldus. Neemt vand' eerster en voerster worsse / en maectse se werm dat men nauwe een hant daer in houdë mach. Daer nae doet daer in moere die wat vocht is va oude biere / dye moere sal die voorseyde worsse doen siedë en doen verwadelen in azyn. En yst dat hi noch niet sterc ghenoech en is / soe doet daer in wit willigen hout / daer salt noch afsueren.

(Om alle azyn te houden in zyn suerheyt / en in sinë sueren smakë - Dat LXXX capittel.

Neemt eenen tap van groen willighen hout ghemaéct stoppende dat gat vaden vate bovë in die ronde bomme reyekende bina den bodem / maer niet al tot beneden toe. Dit sal den azyn noch suerder doen worden.

Sluiten