Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om crancken azyn goet te makë. Oft van landtwyn goeden azyn te maken - Dat LXXXI capit.

Backt een gherstë coecxken / efl alsment alheet uiten oven haelt / salmët terstöt al in cleyn stucxkës breken / en also werm werpë int vat vaden wyn of quade azy / en hi wort seer goet.

(Noch een ander maniere.

Snyt haselroedekës so lanc als een lidt va eenë vinger efi worptse int vaden azy oft wyn / het wort seer goet.

(Om alle manieren va azyn te maken - capit. LXXXII.

Men maect ooc azyn va druyvë die zeer suer zy / dye selve uit geperst / en dan door gedaë. Men sal een luttel oudë azyn daer toe doen / en als hi wel gesonckë is salmen hë uiter moer doë / en men sal hë dicwils v trecken.

(Om goedë azyn te makë in eenë daghe - Capit. LXXXIII.

Neemt eene pot wyns / en doet daer in rogghen heefdeech seer suer / so groot als een eye of vuyste gebonden in eenen linen doec / en settet so bidë viere / het sal seér goeden azyn wordë.

(Om azyn te maken in drie daghen - capit. LXXXIV.

Neemt wat alluyns dat men heet alumen scissum / dit doet in wyn / en het wort goedë azyn.

(Om que cruyt te maken - Capit. LXXXV.

Neemt que appelen en scheltse / dan doet hë dye kernen uit / en siedtse in wyn / tot dat men se doorslaen mach. Als se doorgheslagen zyn / neemt also veel goede gescuymden honich / en dit suldy dan siedë tot dat seer dicke is / efl ghy sullet proeve op een sauchier. Alst bicas ghenoech is / so sal men daer cruyt in doë / yst dat mët gecruyt hebbë wilt en da suldyt siedë tot dattet weec ghenoech is. Die wile dat heet is / salment doë in doosen / oft in bussen / oft in glasen / efl eerst salme die doosen mettë poeder bestroyë tegen dat aë cleven. Sommige doë daer in honich deen vierendeel / efl dander voorts suycker.

De sommige nemë al heel suycker voor den honich. Itë dit navolgende cruyt salmë daer in doen / caneel / naghelen / notë / elcx een vierëdeel: ghingebaer / lanc peper / [olie /

Sluiten