Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ maer bi den knoope comëde vandê onderste. Men sal die plantê nemen dickachtig / en eë cubitus lanc. Ist dat die aerde wel vet is / so suldy den wyngaert verre deen vaden andere zetten / ontrët twee voetë. Ist dat het hout vaden wyngaert / vader sonne / oft vader reghë / oft dierghelike behindert wort / so salmë altoos det verstorven is suyveren / en die gaten met aerde stoppen.

(So wanneer dat twee of drie knoopë zyn vandë wygaerde aen een racke / het is al genoech: die ander moechdy wel afsniden / opdat daer niet te vele vaden lagen en bliven vaden houte. Na die grootheit vaden riserë so sal men dye knoopë daer aen laten drie ten minsten / en boven viere niet / ten si datter rys oft rancke groeyt.

(Yst sake dat die groote struyc vuyl is / so suldy hë wringhen metter hant / die onderste vuylicheyt af.

Alsmen wijngaert snyt / so salmen sniden weynich boven den knoop / en cromt hë een luttel / mer niet seere.

(Yst dat die wyngaert in goet aertryc / en ter lucht staet en hi te seer wast in rancken en in bladerë / so sult ghi dye rancken sniden lager dan tot X oft XV knoopen / efi sult laten in eenen tack / een oft twee / oft drie rancken.

(Wast dë wyngaert te dicke / so suldy ome gaës hë graven / en vollen dat met savel / en mengen dat met asschen.

(Ist een wyngaert onvruchtbaar so dat hi net en draget snyt een gat int dicste vaden houte / en steect in dat gat eë cleyn steenkë in / so dattet gadt daer ghevolt si. Dan legt ontrët die wortele aerde ghemëgt met morë / so sal hi wel vruchtë dragen / en ooc daer na nëmermeer onvruchtbaer zyn. Oft ghiet alle dage aen die wortelë / aen den voet va den onvruchtbarigen wyngaert / oude orine overvloedelyc. Al waert dat den wygaert half verdorret waer — hi sal weder groeyen ende bloeyen / en seer vruchtbarich zyn.

(Om druyvë sonder steen te hebben / so set dat opperste vand'rancken in die aerde / en dat men in die aerde setten soude / dat sedt opwaerts.

((Om wyngaert te doen draghen wijn ghelijc clareyte.

Maect in dë wyngaert een gat totte mergë toe / en in dat gat suldy stekë in den meerte een electuarie gemaect van poeder va gariofel nagelen / en van caneel / dat menghet met een luttel fonteynê / en maect dat gat vol va desen poeder.

Sluiten