Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da sluyt dat gat nauwe toe met wasse / oft met een Iinen doecxkë opt gat gnebonden wel vaste. En den wyn die va desen wyngaert comê sal / die sal smake al waert al goeden clareyt / so langhe als dien wyngaert dueren sal.

(Alle druyvë die më snyt eer si wel ryp zyn / dien wyn en sal niet natuerlyc zyn / en hi en mach ooc nyet lange goet dueren. Maer den wyn diemë sniden wil / om goedé wy te hebbë / dien salmë sniden mettë loop van der mane / ghelyc vore ghescrevë staet / int capit. vaden wyn ö siecten te ghenesen.

(Hier volcht nu een tractaat / om veel ghenoechlycke stucken te bedrieven.

Ten eerstë / om eenê wyngaert te doen comen ot>er yemats tafel waer ghi wilt. Neët een orinael / oft een ander schoö glas / dat wel also groot si als eë orinael het moet in de somer besocht zyn / om alle tiaer dore te besigë. Als den wyngaert ghebloeyt heeft / bint dë orinael aë dë wyngaert / en steect daer een druyve in / mer wacht ymmer wel dat die druyve niet gequetst en wordë / so dat hy v'drooge. Als die druyve aldus hier in steect / so stopt den orinael daer hi aen dë wyngaert hangt / wel toe met groenen was / mer hoedt die druyve wel voor eenige quetsure. Laet die druyve! aldus in den orinael wassen en ripen. Als die druyvë ryp genoech zyn / so snyt die druyvë af / sonder alleen die druyve die in dë orinael steect / laet die noch haghen aen zyn rancke / totter tyt toe dat ghi siet dat hi root wort. Als hi root beghint te worden / so snyt hè af / en laet altyt den orinael wel ghestopt metten wasse / so yst goet. Mer ghi sult hier toe doen olye va oliven / als die druyve al root is / en mengelet wel ondereen. Waneer ghi dan U genoechte bedrivë wilt / so neemt een lampe / en legt daer een lampe / en legt daer een wiecke in. Dan ghiet daer op va dier substancië die in den orinael is / en hanghet die lampe int middel vader camerë daer ghi etet. Als ghi da den wyngaert sien wilt mettë ripen druyven / so ontdect u Iape en blaest al dat ander licht uite / dat in die camere is.

(Wildy in een cleet vier dragë sonder dat te verbernen. Neemt alluyn / en wit van den eye: dat tempert te samen. Alst wel te samen ghetempert is / so bestryct det cleet daer

Sluiten