Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Wildy wyn makë van edic. Neët kernen va appelê / en maect daer pulver af. Dit pulver doet indë edick / en latet also staen VIII dagen lanc / het sal goeden wyn worden.

(Wildy veel ratten doen vergaderë op een plaetse. Nemet een levëde ratte of twee / en steect die in eenen aerdë pot die vol gaten si. Maer die gatë en moghë niet so grote zyn / dat die ratten door eenich vaden gaten loopë moghen. Set dien pot / int middele va eender plaetsen daer ghi wilt dat alle die ratten vergaderë sullen / en maect eë schoon vier ontrent den pot / maer niet te nae. Als die ratte die in den pot is / dat vier gevoelt / so sal si roepen en criten om hulpe. Dan sullen alle die ander ratten die binnë den huyse zyn / comë loopen om die ratte te helpe. Aldus sullen si vergaderen ontrent dyer plaetsen.

(Wildy in eenen hutspot doen vergaderen al in eë stuc. Neemt een cruyt datme heet corsoude / en die wortelë va confilen. Dit doet te samê in den pot metten vleessche / en alle die stucken sullen aen een ander vergaderen.

(Wildy dat het vleesch schinë al vol wormë te steken / so neemt snaren / en snyt se al in cleyne stucxkens / en worpt die in eenë hutspot / het sullen al maden schinë. Wildyt da wederom schoon hebbë / so wasschet int sop daert in ghesoden heeft / so yst weder schoon alsoot behoort.

(Als eenen hutspot gesodê heeft / en ghi wilt hebbë dat hi noch rau schine. Neemt dat bloet va eenë hase / en drooghet in eenë hoven: da pulverizeert dat / en stroyt dat pulver opt vleesch / eii het sal rau schine. Wildyt dan wederö schoon hebben / wasschet in syn sop / so yst goet en schoon.

(Wildy die vlieghë veriaghen. Neemt een cruyt det ira manna heet / en tempert dat sap daer af met edic watere. Dan bespreyt die mueren vaden huyse daer mede va buiten / die vlieghë sullen dat huys altyt schouwen.

(Als ghi eyeren braden wilt sonder vier / so neemt die eyeren / en steectse volcomelyc in levende calck / en ghiet daer water op / en laetse een poose daer in liggen / si sullë bradë.

(Wildy wermoes uit den pot doen loopen van hem selven. Neemt atrament en salpeter also veel vanden eenë als van den anderen / maect daer af pulver. Als dë pot beghint te

Sluiten