Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste Nederlandsche publicatie op het gebied der ververij verschijnt in 1513 te Brussel.

1. a. T bouck va Wondere — l.b. cum priuilegio 2. a (Op dz een ieghelyc mach wetê en verstaen va dies // hem nootelyck ende oock proffitelyc syn mach aengaë //de veel scoone diuerschen consten die hier na elck op zy // artycule vervolghen selen /

Ten eerste // salmen hier stellen die const van alderhande substa // cien te verven daer na hoemen yser ende stael mach hert ende weeck maken met meer ander consten //

(Om looghe te maken alsmen blau verwen // wilt

32.b.r.21. Een tractaet om veelgenoech // lycke stucxkens te bedruiene.

36.b.NAT. III.B.T.

// Gheprint inde princelyke stadt van Bruesel. Inden // Zeeridder Bi mi Thomaes van der Noot. Opten VII // dach van Februari Int iaer ons Heeren MD en XIII // 27).

Hiervan is een exemplaar aanwezig in de Bibliothèque Royale de Belgique te Brussel. Van dit werk ontstaat in 1544 een herdruk bij Simon Cock te Antwerpen op die Lombaerdenveste teghen die gulden hant over. Van dezen herdruk is een exemplaar aanwezig in de Kon. Bibliotheek in den Haag. De bevoorrechte positie van Antwerpen nam een einde in 1585. De stad werd onder Parma door de Spanjaarden op de Nederlanders onder AJarnix van St. Aldegonde heroverd. De Schelde werd gesloten en Antwerpen moest wijken voor Amsterdam.

In het begin der 16e eeuw stond de ververij in Engeland op een vrij lagen trap. Het vlaamsche laken was van een betere kwaliteit en beter geverfd dan het engelsche. Het was nochthans uit engelsche wol vervaardigd. Het ligt voor de hand dat er pogingen werden gedaan om in dezen toestand verandering te brengen.

„Attempts were made, to solve the problem by prohibiting the exportation of english wool. This, however, did not prove satisfactory, but it revealed the fact that english weavers and dyers had not the skill required to produce the finest and best dyed cloth. Eventually the Government decided to introducé Flemish weavers and dyers, so as to increase the productive

2T) Kronenberg-N yhoff — No. 433 — Bibliographie.

Sluiten