Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woollen, fustian on thread; also how to dress leather and how to colour felles." Het boek is aanwezig in de bibliotheek van het Britsche museum. Bancroft besprak kort dit werk in 1813 in zijn boek: „Experimental researches concerning the philosophy of permanent colours."

Van het voorlaatst genoemde boek verscheen in 1605 een herdruk.

Wanneer wij nu terug keeren naar Venetië dan treffen wij hier in 1540 een belangrijke publicatie aan:

,,Plictho de 1 arte de tentori che insegna tenger pani telle banbasi et sede si per 1 arthe magiore come per la comvne," door Giovan Ventura Rosetti by Fr. Rampazetto.

Het boek is geschreven in het venetiaansch dialect der 16e eeuw. Het is herdrukt in 1548—1565—1611—1672. In 1911 verscheen een herdruk toegelicht door Icilio Guareschi l.c. Het woord Plictho gaat in de herdrukken over in Plicto later Plico. Dit kan niet anders beteekenen dan esplico of esplicazione.

De schrijver Giovanventura Rosetti is een eenvoudig handwerksman die zijn ervaringen soms in naïeven maar drastischen stijl neerschrijft. Sommige technische termen en provincialismen zijn moeilijk te vertalen.

Berthelot 30) citeert dit boek aldus: Un certain Giovan Ventura Rosetti forma le projet de donner plus d'étendue et d utilité a cette description (Mariegola); il voyagea dans les différentes parties de 1'Italie et des pays voisins oü les arts avaient commencé a renaitre, pour s'instruire des procédés qu'on y suivait; et il donna, dans le nom de Plictho, un recueil qui, selon Bischoff — Versuch einer Geschichte der Farberei Stendal 1780 — est le premier oü 1'on ait rapproché les différents procédés et qui doit etre regardé comme le premier mobile de la perfection a laquelle a été porté depuis lors 1'art de la teinture."

Girardin 31) citeert hetzelfde werk als volgt:

In 1548 publiceerde Giovan Ventura Rosetti een tweede werk van dit soort (Mariegola), onder den naam:

Plictho dell'arte de'tintori, etc. waarin dadelijk tot uiting komt het karakter van den analytischen geest die vergelijkt,

30) Bert hollet — l.c. pag. 20. Zie pag. 10.

31) Girardin — Lc. — pag. 428. Zie pag. 10.

Sluiten