Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, dat de vlaamsche meekrap van uitstekende kwaliteit was. Men treft op pag. 63 het volgende aan: A tenger seda in robia Prima si volle alluminar la sede & per ogni lira de seda torrai onze quattro de robia ouero roza de Fiandra & sella fosse robia di altra sorte pigliane lire doi per ogni lira de seda

Dit beteekent: Om zijde met krap te verven. Eerst zal men de zijde aluinen en voor ieder pond zijde zult ge nemen vier ons krap of echte vlaamsche roos en indien het krap van andere soort ware, neem er twee pond van op ieder pond zijde

De krap van andere herkomst werd dus blijkbaar minderwaardig geacht.

Er was reeds gelegenheid op de domineerende plaats van Antwerpen op handelsgebied in het midden der 16. eeuw te wijzen. In 1540 schreef Christoff van Gerndorff, de monopolist van den boheemschen aluinhandel en vitrioolhandel aan den duitschen koning Ferdinand onder meer: ,,die Schotzische Gesellschaft das romanische und hispanische Alaun in einer Hand habe und den Preis dieser Ware hochhalte."

De hier bedoelde compagnie was de firma Schotz uit Antwerpen, die er blijkbaar in geslaagd was een monopolie in aluin te krijgen 37).

In den Elzas was de textielindustrie bezig zich te ontwikkelen in de onderhavige periode. We treffen een publicatie aan:

,,Von mancherlei Farben auf Garn, Leinwadt, Holtz, Beyn, Leder usw. — Straatsburg — 1565. Dit boek is aanwezig in de voormalige Königl. Bibliothek te Berlijn.

In Frankrijk leefde de textielindustrie op onder de regeering van Lodewijk XIV.

Zijn minister Colbert vaardigde in 1669 een wet uit. Deze werd in 1671 gedrukt onder den titel: ,,Instruction générale pour la teinture des laines et manufactures de laine de toutes couleurs & pour la culture des drogues ou ingrédients qu'on y emploie bij Frangois Buguet, Paris. Als schrijver van dit boek wordt een zekere d'Albo genoemd, die van Colbert de opdracht kreeg de verordening van 1669 uit te geven. Tot

37) F. Schuilenburg — l.c. - Diss. Leiden 1931, pag. 97.

Sluiten