Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) De „Cyrurgie" van Meesier Jan Yperman. uitgegeven door Dr. E. C. v. Leersum — Leiden 1912.

Dit werk, dat omstreeks 1300 te Yperen werd geschreven, bevat de beschrijving van een aantal heelkundige bewerkingen en daarnevens voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen en de daarvoor dienende grondstoffen.

2) Middelnederlandsche geneeskundige recepten en tractaten, uitgegeven door Dr. W. L. de Vreese. Gent 1894. In dit receptenboek, dat in 1300 is geschreven, vindt men een aantal chemische bewerkingen, die overeenkomen met het Bouck van Wondre.

3) Jacob van Maerlants: Naturen Bloeme, uitgegeven door Dr. Eelco Verwys, Groningen 1878.

Het werk van Jacob van Maerlant werd in het begin der He eeuw geschreven en bevat de beschrijving van een aantal plantaardige en dierlijke producten. Het is bewerkt naar de latijnsche uitgave De Naturis Rerum van Thomas van Cantimpré, een leerling van Albertus Magnus.

4) Een nieuw tractaet ghenoemt dat Batement van Recepten gheprint te Antwerpen op die Lombaerde veste by Hans de Laet van Stabroeck 1546.

5) Een nieu playsant hoofken van recepten, gheprint T Antwerpen op dye Lombaerde veste by Jan Roelants 1551.

De beide laatst genoemde zeer zeldzame werkjes zijn te Antwerpen verschenen, kort nadat aldaar in 1544 een tweede druk van T Bouck va Wondre bij Simon Cock op die Lombaerdeveste was gedrukt. Verschillende voorschriften in bovengenoemde werkjes gelijken veel op die in T Bouck va Wondre, zoodat de uitgevers eikaars werken goed gekend hebben.

6) Secreet Boeck, waarin vele diversche secrete enz. door Doctor Carl Batin — Dordrecht by Joris Water 1609. De hierin voorkomende recepten zijn ontleend voor een deel aan de bovengenoemde Antwerpsche receptenboekjes.

7) Den grooten Herbarius met al syn figueren enz. — Antwerpen. Claes de Grave — 1614; deze bevat de beschrijving van een aantal planten en hunne bestanddeelen.

Sluiten