Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 246 — Esula-cortex radicis Esulae, van Euphorbia Helioscopia Auct?

Herba est et est similis Tithymallo, habet enim Iac in virgis

et foliis si indicandur aut rumpantur " (St. Amand).

De ,,mindere' is Esula minor of Euphorbia cyparisias, L,. de „meerdere" Esula major of Euphorbia palustris, L. Zie hierover ook onder Herbarius.

In de Cyrurgie van Jan Yperman vindt men beide planten

aangehaald op pag. 152

Proeve so wie diet proeven wille. Alle diegene die dwitte water in hebben men machse genesen bi deser medicinen. ja oec hoe vele dat si. bider orinen te verstane die wit es alse wey of wit water.

Ter medicinen. diese maken wille, hi es sculdech te nemene esulen v.d. 66 ende sichtense also cleine als men mach dor .1. nauwe zeve dat die esule es also cleine als bloeme. Entie catapusie salmen pellen die upperste pellen af, ende te nemene die doget van 20. cornen ende te stampene wel cleine ende daer toe te doene vander esulen int gevouch te belukene optie. .5. vingeren mede op te heffene, ende suker gestampt also vele daertoe dat die medicine zoete becomt te nuttene. Oec mach mense mingen met warmen wine of met warmen biere.

doget, dogede: deugd, verdienste beluken: besluiten int gevouch: gemiddeld.

In t Bouck va Wondre komt herhaaldelijk coperroot voor bijv. pag's 15—29—39.

Men vindt deze stof ook genoemd op Pag. 67. —

Dits van den wannen opt hooft datmen heet overbene. Het wassen opt hooft onderwilen ene maniere van sweren dat men heet in dietsche wannen of overbeene.

Nemt vilinge van ysere ende gebernt copper. ende gelu operment ende coperroot,. elx even vele (honderd once). levende calc. 2. werf also vele als enech van den andren, dit pulvert wel te gadere in enen metalinen mortier ende maecter af wel cleine pulvere sichtende dore .1. linen cleet, dit tempert met zeeme dat gescuumt es ende maecter af bollekine ende droochse ter zonnen.

Vander te genesene buien opt hooft.

Pag. 68. Pulvere van coperoode. ende dat ierst gebernt

Sluiten