Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in enen scarf ende daerna weder gepulvert. Dit verteert quaet vleesch in den mensce.

3 is ons is 32 gram

Wan, overheen: is beenige uitwas, zweer.

Op pag. 38 staat in het bouck va Wondre:

eene methode om „clareyte" of kruidenwijn te maken. Wij vinden hierover een uitgebreid voorschrift op;

pag. 44 (Cyrurgie van Jan Yperman)

Ende doen gaf hi den gewonden die niet en cortsten (of den rede hadden L) van desen clareite geminct met desen pulvere (nuchteren. Ende te middaghe ende tsavons .1. lepel vol te gader L) ende maket aldus.

Nemt goede canele. goet wit gingebere. elcs .1. onoe, galigaen cardomome van goeder smake. lanc peper elx .1. once grof fels nagle welriekende ende versch tgewichte van .12. tarwen coorne swaer. van al desen maect cleine pulver stampende in eene motalinen mortier, ende sichtet dore .1. dicken teems. Ende dit pulver bestaedt in .1. houtine busse. Ende aldus maect men clareit van den voorseiden pulvere. Nemt 5 £8 wiins ende die wit en de goet. ende zeems .1. fB wel gescuumt. dwelke dat gi doet spelen metten wine voorseit. ende doet vanden viere ende minct daermede dat voorseide pulver, ende wacht dat giere te vele pulvers niet in en doet dat te starc mochte wesen. Mer pynt u om te makene van goeden smake ende bequamelyk te drinkene. Desen clareit doet leken dore .1. sac so dattie clareit wel claer si. Daer na so nemt valeriane. genciane. gariofilate. pinpenelle ende piocelle also vele alse van al den anderen, dese cruden droget ende stampse wel cleine. ende sichtse wel dore .1. cleinen teems die cleine pulver maect. Van desen voorseiden pulvere so doet in den voorseyden clareit nadat hi clareit es. seinende in cruus ende sprekende dit orisoen: ,,In nomine patris et filii et spiritu sancti et individuae trinitatis. dextera domini fecit virtutem dextera domine exaltavit me. Non moriar sed vivam et narrabo mirabilia domini castigans castigavit me dominus et mortui (lees: morti) non tradidit.

Dit segt (3 werf L) mingende tpulver metten clareite vorseit. oetmoedelike te gode wert waerbi metter vorseider mingingen die gewonden mochten genesen bi der hulpe van gode.

Sluiten