Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gummen van arabien .1. half once in dit water siet dit brisiel metter gommen, altoes roerende, dat sy versoden die derden deel. II nu es die verwe vulmaect: wat ghi verwen wilt, dat steect hierin, het sal sangwyn werden, ende latent drogen in de scaduwen, ende en eist u niet ghenoech gheverwet, so steket der anderwerf in. ende wildyt root hebben, so neemt levende calc .1. lb. ende werpet in eenen stoep waters, ende laetet claren. ende dernaer roere .11. of .III. werf; ende alst claer es, so neemt dat water ende daerin doet .1. once aluuns, ende latet sieden met uwen lakene ende dan droghet ende daerna steket in u verwe; het sal root werden. Maer dat leder en mach niet ghesoden syn, maer al cout in dit water ghesteken. ende dat sangwyn moet oec ghealluunt wesen, met watere ghesoden sonder calc met terwengruise.

Op pag. 23 B.v.W. vindt men een verfbad samengesteld uit Brasilhout extract, aluin en tarwemeel („terwëbloemen").

Op pag. 25 B.v.W. komt een alkalisch verfbad voor waarin ook roodhoutextract aanwezig is. De loog mag niet te sterk zijn.

Op pag. 27 B.v.W. wordt calciumacetaatoplossing voorgeschreven.

Dit is mede een bewijs dat de alkaliniteit zwak behoort te zijn.

sangwyn is bloedrood (Verdam).

309. Zalve tallen manieren van drope, die huutghesleghen sin: neemt olie van oliven ende wieroec, arst, meische botce, borghinsmeer, eppe, martenekervel ende bonnie die int water

staet ghelyc heleghen ( ) dit al ghestampt te gader, ende

ghesoden, ende ghewronghen duer een cleet.

336. Jeghen de spenen: bayt de spenen met wermen borne, ende salfse met overjaerigen barghinensmeere. ende daer naer neemt aterment, ende een hantvul gerwen, ende stampet te gader ende legghet derup:

si sullen ghenesen, — zie pag. 273 „Cyrurgie" van Jan Yperman.

spenen zijn aambeien. Haemorrhoïden.

Op pag. 62 B.v.W. is er sprake van „bergenspeck", bargyn, bargin, bargen, bergin, bnw. van een „barch" of speenvarken afkomstig; znw.: spec, smout (Verdam).

360. Een mensche die flaue is van enigher siecheden ende

Sluiten