Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet veel eten en mach, hi sal .II. of .III. werf de weke nuchteren drinken win bastaert, of romenie, of malveseie; ende derin soppen met witten broede, ende derup vasten.

Een dergelijk recept komt voor op pag. 41 B.v.W.

Op pag. 43 B.v.W. staat een recept om bierazijn te maken. Het volgende recept is een handleiding om bier te maken.

385. Om te maken goet bier, neemt gerste ende witte evene, na dat ghi brouwen wilt goet bier; ende wildi, doeter terwe in. metten anderen doet malen, dan doet water in een ketel te viere ende doet hu meel vanden grane vorseit int waber ende roert al omme. laet zieden toten .II. deele terdendeel in, dan doet of ende laet coelen ghelyc bloet laeu. dan doet in hu vat; dan neemt goeden heve ende ondergyst. ende doet te gader ende dan neemt van der selver werse ende tempert de heve ende den onderghist te gader ende roert wel over oep. dan doet in hu vat ende (laet ligghen heffen; het sal boven huut) heffen ende wierden goet bier ten derden daghe te drinken, ende weet dat ghi in hu werse oec moet (doen) allettel hoppen, ende ghaghel, ende broet, ende laet zieden al over oep, deen metten andren.

gagel: mirtedoorn (Verdam) Heve: bovenbiergist, zuurdesem.

worse: afkooksel van mout (Verdam), Wort.

388 Roet win te maken van witten, maect poeder van moerbesien. B f8. ende bresil 1. fE, ende scavet wel; ende stoet 1. €6 aluns ende latet coeleren dor een temsekin sodat dbresil niet in en gaet; het verwet wel.

Op pag. 42 B.v.W. staat het zelfde; alleen word* er geen roodhout bij genoemd.

temseken: zeefje (Verdam).

8 tê beteekent een half pond.

30 Leeuwarder apotheek 1696 is een half Uncia of once zie van Donink — Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde — jaargang IX — 1929 -— No. 2 — pag. 45.

411. Aqua verbena es sonderlinghe (seere goet, want het ghenest stappans de) hoafstwere ende het benemt bloet pissen.

Het B.v.W. noemt aqua v'bene pag. 39.

465. Omme te bekenne dracht, nemt twe dropele of drie van hare melc, alsoe dat kint draghet, ende druupse in watere.

Sluiten