Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eist .1. knapelin, die melc sal staen alse .1. tarucoren; eist .1. meiskin, die melc sal bovenvlieten ghespreedt.

466. Item melct hare melc in claeren watere vloetse, so eist .1. knapelin; vloetse niet soe eist .1. meiskin.

Het B.v.W. geeft een dergelijk onderzoek op pag. 60.

510. Men doet .1. mensche slapen: nem de galle van den hase, ende ghevetse in biere of in mede te drinkene: hi sal (slapen, ende alsi wille ontwaken, soe neemt aysyl ende ghietet hem in de nesegaten of in doere hi sal ontwaken.

Het B.v.W. meldt dit pag. 62.

aysyl: azijn (Verdam).

511. Item die willen doen doelen ende slapen, neme soet van jusquiami, dats beeldesaet, ende atrement, ende tsoet van Caerden ende dolke; ende maect te pulvere ende ghevet in heete spise. hi sal slapen.

Jusquiami, beelde is Hyoscyamus niger L Bilzenkruid. Niet te verwarren met Belléric de vrucht van Terminalia Bellerica. Roxb.

Het B.v.W. spreekt pag. 62 van „Semisium candida." Dit doet vogels in zwijm vallen.

512. Atrement maket moere, eist dat ment werpt in .1. lampte.

Het B.v.W. meldt dit pag. 60.

Pag. 72 — (255)

Of neemt olie van camille, ende diaute: ende smelt dit te gader in een sausier

Het woord „sausier" komt voor in het B.v.W. pag. 44. De beteekenis is waarschijnlijk sauskom.

Paragraaf 3.

Jacob van Maerlant's naturen bloeme door Dr. Eelco Verweys — J. B. Wolters, Groningen 1878.

Deel 1. Pag. 94.

Geneta dat es ene beesfce Mere dan die vos: die meeste Valeu roet, ende daer in bont Swarte scivekine ront 1)

Ene beeste goedertiere ghenoech.

Sluiten