Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 176 — Deel II.

Petrocilinum es droeghe

Als ons Platearius toeghet 1)

Die in syn hovet staet pliet te syne

Nuttelec in medicine 2)

Orine so wel maken doet,

Ende es jeghen fisiken goet, 3)

Weder et es cruut so saet,

Ist datment in spisen ontfaet,

Ende doet verduwen en verdrivet

Dien wint, die in den menschen blivet.

1) lees: Petrocilium es droeghe en heet

Also als Platearius weet.

De N.R. herba est calida et sicca.

2) lees: Die in hoven staet pliet te sine

Nuttellecst in medicine.

De N.R.: quae domestica et sylvestris:

domestica magis competit medicine.

3) Lees in plaats van fisiken: tisike.

Tisike: phthisis, tering.

Petrocelie: Carum Petroselinum, Benth. et Hook s. Petro-

selinum sativum, Hoffm. (Mr. Yperman's „Cyrurgie"

bldz. 266).

Zie voor „petrocelie" B.v.W. bladz. 55.

Pag. 183 —deel II.

Zinziber, dat cruut dat staet Heet in den derden graet,

Ende in den eersten graet ist nat.

Platearius seghet dat Een cruut es, coemt van Endi hare.

Ende heet den wortel gingebare.

Zinziber of gingebare: gember hare: herwaarts, hierheen (Verdam).

Op pag. 45 B.v.W. komt „gingebaer" voor.

Pag. 184 — deel II.

! Zucara, es waerm ende nat,

Platearius seghet dat.

Som es wit ende som bruun.

T witste es beste int commuun,

Want dat bruun es al te heet:

Sluiten