Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dies heeft mene in suchten leet.

Et es goet jeghen die berst,

Ende jeghen hitte ende jeghen derst. Ende dien van hitten syn hoeft swert, Ende dien besloten lechame deert, Neme water, zuker, violetten,

Siet te samen sonder letten,

Ende drinkt, et toghet virtuut.

Berst: hier ongemak (Verdam).

letten: hier talmen, dralen (Verdam).

Sluiten