Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den groten Herbarius met al sijn figueren die ortus sanitatis ghenaemt is. Antwerpen. Claes de Grave. MCCCCC en XIIII.

Amidum, es heet ende wac. ende men maket aldus. Men leit tarwe in couden borne eenen dach ende .1. nacht, ende men salt dicwile roeren totdat root. ende dan salment puren van watere ende zere stoten, ende tsap ziën dore .1. cleet. Dan salment setten in die hete sonne so dat dwater verdroge. ende dan salmer weder cout water in gieten ende latent sinken. ende dan weder af puren. Ende dat beneden in den bodem blijft dat salmen setten ter sonnen, ende latent drogen ende witten ende hardden. Dits Amidum.

wac: nat, vochtig. (Verdam).

Catapusia of sporie of sciteheye. of roercruut hets al

eens Ende tsaet es al soe groot alse peper, ende heeft

march inne ende daerboven scorssen. ende dmarch es wit ende vet. Ende men macht tsaet goet houden .1. jaer of meer. Ende als ment in medicinen doet. sal men die scorsse af doen. ende pellent scone

Ende men maecter af oleum catapusiarum. die sere doet sciten. aldus. Men sal stoten vele sporiën. ende dan winden m coolbladen. ende leggense onder heite colen ende latense wel braden, dan sal men dat uut perssen. ende dat wert olie. ende men saelt bestaden.

bestaden: bewaren. Zie hierover B.v.W. pag. 22

Cetidonia dats scelleworte.

Ende men vinter van, 2 manieren, dene heet indicum

ende heeft gelu wortele. ende es die beste. Ende dandere vindt men in vele steden, entie en es niet also goet. Maer deen leit men vore dandere. Ende alst mense vint gescreven in recepten, so sal men nemen die wortele. Ende men hotse goet .1. jaer.

Chelidonium majus .L. — Stinkende gouwe of schelwortel.

Sluiten