Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 16. — Een oppast oft deech om die visschen droncken te maken CVIII.

Neemt een half once suerdeech of hevel / vier oneen ouden case / eë luttel hamelë vets / eë drachma bakelaers / kempsaet: belsencruyt / eppe / al te samen twee drachmen / met so veel huenichs als tot dat genoech is / en maect dat oppast en ghevet den visschen.

bakelaer: laurier.

eppe: plant eppe.

Pag. 17. — Om vier te crygen uit de zonneschyn CXXIII. Neemt eene medecyns orinael / en doet daer sout in / en hagt hem eene sekerë tyt lac in die sonne en houdt drooghe lynwaet op dander side vaden orinael / ende het sal claer barnen.

Pag. 17. — Om te wete of eë siec mësch stervë sal CXXIIII

Neemt va zy uryne en melc van een vrouwe dye eenë sone suycht / en mëgt dat te samë / en ist dat ghi siet dat dmelc sinct / so sal hi te lyve blyven / maer anders so sal hy sterven.

Zie B.v.W. pag. 60.

Pag. 18. Om een höt te doë danssen en springen. CXXX.

Worpt voor hem de cullen van een weselken / en hi sal springen en danssen dattet wonder syn sal.

Zie B.v.W. Pag. 59. Waar hetzelfde van de genetkat wordt gezegd.

Pag. 18. — Om een geschrift te maken dat mët niet lesen en can het en wort door azyn getrocken CXXXVI.

Schryft met melck van catapucia minor, dat is springwortel of schytcruyt. Een ander dat men niet lesen en can het en worde in water geweyekt.

Schryft met tsap van tithymallus, dat is wolfsmelck / oft met aluyn die in water geweyct is.

..Titimalus es heet ende droghe in den 3. graet. Ende dits .1. groene cruyt ende heeft blade als wilgen, ende als men brect of sniit so vloyt melc daer uut. Ende dats heet ende wac" (Herbarius).

„Escula es .1. cruut dat gelyct linaria dats paddevlas. Ende es eene specie van titimalus. Die wortele es medicinael. entie stelen sin root. ende es van .2. manieren die mindere entie meerdere. Ende beide doense sciten ende siin laxatijf. Ende men orbort die scorsse van den wortele met andren medicinen " (Herbarius).

Sluiten