Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Herba est et est similis tithymallo, habet enim lac in virgis

et foliis si indicandur aut rumpantur " (Die Areolae des

Joh. de sancto Amando, nach Handschriften der Kön. Bibl. zu Berlin und Erfurt zum ersten Male herausgegeben von Dr. J. L. Pogel Berlin, 1893).

Cortex radicis Esulae van Euphorbia Helioscopia Auct.

Pag. 21. — Om vermillioen te maken. CLXIII.

Neemt twee pont solfers ende smiltet / end doet daer in twee pont Mercurius. Ende is dat die materie ontsteect / so decket fray toe dat de locht net in dë pot en passere. Een sekeren tyt daer na soo doet dit al in een geloden pot te viere XXIIII uren lanc / endi ghi sult goeden vermillioen hebben.

Pag. 22. — Om buspoeder te maken CLXXX.

Neemt ses pont (salpeters / een pont solfer / een pont) wilgë colë. En elck van dese materien suldy bisonder cleyn pulveriseeren. / en dan te samë mengen / en bespraeyent met bernende water / en stootet twee of drie urê lanc. Dan so drooget in die sonne en ghi sult goet poeder hebben.

Op een ander manier.

Neem vyf once sal nitra / een pont solfer / anderhalf pöt wilgen colen. Mengt dit tsamen / ende maect daer of subtyl poeder / dat suldi met levende water besprayen en latent drooghen.

Goet buscruyt CLXXXI.

Neemt drye deelen sal niter / een deel solfers / ende een deel colen van wilghe. Stoot dit al wel cleyn en doet door een stramyn oft sifte ende bestroyt al met stereken wynazyn / en latet droogë.

Pag. 23. — Hierna volgen veel schoone ghenoechlycke profitelycke ende nyeuwigheden / gemaect by Symon de Millan.

Pag. 26. — Om een rinck te doen danssen / CC. Neemt eené rinc die hol is / en vult hë met quick silver. En als ghi hem wilt doen danssen / so maectem warm.

En so lange als hy warm is / en sal hy nyet ophouden te dansen.

Het receptenboek van 1546 geeft hetzelfde voorschrift pag. 25. zie B.v.W. pag. 59. waar een „harinc" waarin een „ganse pyp met kwik op een rooster omkeert.

Pag. 24. Om te maken dat twee hoofdë die op papier gheschildert staen / deen sal dye keerse uit doen. dander sal

Sluiten