Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wouw, zemelen, meekrap, kalk en heet water. Hij hield het vat bedekt en roerde van tijd tot tijd zorgvuldig door. Een streng wol gedurende een uur in de vloeistof gedoopt werd aan de lucht blauw 3°).

De bladeren mochten niet bij nat weder verzameld worden, omdat vocht het fermentatie proces bespoedigde. In Duitschland werden de bladeren gewasschen en daarna in de zon gedroogd. Zoo is het plein genaamd de „Anger" te Erfurt vroeger de „Waidanger" waarschijnlijk voor dit doel gebruikt si). Vervolgens werden de bladeren in molens met paardentractie gekneusd, daarna werd de brij tot ballen samengekneusd en op droogrekken gedroogd. De ballen hadden 15 cM. diameter. De droge ballen werden nu opnieuw in den molen fijngemalen en daarna in een laag van twee tot drie voet dik in de fermenteerschuur opgeborgen.

Men liet nu gedurende 9 weken fermenteeren. De massa werd afwisselend met water besprenkeld en omgewerkt. In Duitschiand bevochtigde men wel met urine van sterke wijndrinkers. In het begin was het proces zeer heftig. De massa werd heet, stoomde en stiet onaangename geuren uit. Queen Elisabeth kon deze ammoniakale lucht zoo slecht verdragen dat ze een proclamatie uitvaardigde, waarin ze verzocht bij haren doortocht door het land niet uit de steden gedreven te worden door de ,,oade die de lucht in hunne nabijheid te zeer bedierf 32). In 1492 werden 3 personen beboet omdat ze de rivier tusschen Dunster en Dunster Hanger hadden bedorven met ,,le wode-water . Er werd een verordening gemaakt: ,,That no dyer shall henceforth put or throw" le wode-water" in the lords stream before eight o'clock at night, under pain of 40 d ever, time" 33). De fermentatie temperatuur mocht 125 F. niet te boven gaan en de massa moest degelijk gekruimeld worden. Was de temperatuur te laag geweest, dan was de weede „vermolmd" (Eng. fosy). Was ze te hoog geweest, dan was het product „zwaar" (Eng. heavy). Gewreven tusschen vinger en duim moest ze fijne draden geven. Was dit proces afgeloopen dan werd het product gedroogd en

®°) /. B. Hurry — The Woadplant and its dye — lc — p 44 31) Item — page 14.

(1924) E. Power — Tudor Economic Documents —

t 33' '-fnP' Maxwell — Lyte — A History of Dunster — (1909) — 1 — P- 29° — Victoria History of Hampshire — p. 483.

Sluiten